การทำเหมืองแร่บดผลกระทบสำหรับการบำรุงรักษาและการบริโภค